MiDesk - Omnichannel Customer Support | Ticketing

Ticketing?

Có bao giờ bạn tự hỏi doanh nghiệp mình đã bỏ lỡ bao nhiêu yêu cầu từ khách hàng và để bao nhiêu khách hàng bỏ sang đối thủ của bạn? Với tính năng Ticket system, bạn không còn phải lo lắng vể việc bỏ lỡ thêm bất kỳ yêu cầu nào từ khách hàng nữa! Mỗi Tin nhắn, Email, Chat… từ khách hàng đều được quy về 1 Ticket và chuyển đến chính xác cho nhân viên để giải quyết. Hệ thống giám sát kết quả, chỉ đóng Ticket hỗ trợ xong. 

SLA cho phiếu xử lý

SLA (Service Level Agreement) cam kết và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

 • Thiết lập SLA để cam kết và đảm bảo giải quyết ticket theo thời hạn. Được thiết lập theo kênh, chủ đề…. với mức độ khẩn cấp, cao, trung bình, thấp.
 • Đo lường, đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của các phòng ban cũng như các cán bộ, nhân viên của một tổ chức, doanh nghiệp.
 • Cải thiện năng suất lao động.
Xem chi tiết

Tạo phiếu trả lời theo mẫu

Cung cấp những mẫu phản hồi một cách nhanh chóng và nhất quán đối với các câu hỏi phổ biến của khách hàng.

 • Tạo sẵn các mẫu câu trả lời cho các câu hỏi được định dạng trước.
 • Được dùng cho các Agent, Bộ phận hoặc chỉ một cá nhân.
 • Giúp trả lời khách hàng một cách nhanh chóng.
 • Nhất quán câu trả lời nếu gặp phải câu hỏi tương tự của khách hàng.

Thiết lập Ticket - trigger

Thiết lập tự động chỉ định ticket xuống bộ phận hoặc agent cụ thể theo kênh, chủ đề, mức độ xử lý ...

  Xem chi tiết

  Tạo phiếu Macro - mẫu trả lời nhanh

  Thiết lập nhiều hành động trên cùng một phiếu trả lời. Chỉ với một lần nhấp chuột chọn mẫu nhanh, các thông tin đã được tạo sẵn sẽ tự động thiết lập.

   Không bỏ lỡ bất kỳ yêu cầu từ khách hàng

   Tự động phân phối xuống agent

   Luôn biết ai chịu trách nhiệm cho mỗi Ticket

   Điều hành công việc nội bộ

   Điều hành công việc nội bộ giữa các phòng ban (hoặc các nhóm) thông qua ticket

   Công cụ thông báo

   Thông báo khi thay đổi trạng thái phiếu

   Gộp phiếu

   Gộp nhiều phiếu tương đồng về một phiếu

   Tạo phiếu khi tiếp nhận cuộc gọi

   Mở ticket tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng (bao gồm cả cuộc gọi gặp agent và cuộc gọi nhỡ)

   Tìm kiếm, lọc, và trích xuất file dữ liệu ticket

   Thống kê, báo cáo

   Thống kê tổng hợp, chi tiết về ticket (tất cả các kênh bao gồm thoại, chat, email, sms, voicemail, web)

   Chế độ xem phiếu tùy chỉnh

   Xem phiếu chưa giải quyết, chưa phân công, chưa xử lý

   Liên hệ ngay để được tư vấn

   Yêu cầu Demo
   BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX