MiDesk - Omnichannel Customer Support | Ticketing

Ticketing?

Có bao giờ bạn tự hỏi doanh nghiệp mình đã bỏ lỡ bao nhiêu yêu cầu từ khách hàng và để bao nhiêu khách hàng bỏ sang đối thủ của bạn? Với tính năng Ticket system, bạn không còn phải lo lắng vể việc bỏ lỡ thêm bất kỳ yêu cầu nào từ khách hàng nữa! Mỗi Tin nhắn, Email, Chat… từ khách hàng đều được quy về 1 Ticket và chuyển đến chính xác cho nhân viên để giải quyết. Hệ thống giám sát kết quả, chỉ đóng Ticket hỗ trợ xong. 

Không bỏ lỡ bất kỳ yêu cầu từ khách hàng

Tự động phân phối xuống agent

Luôn biết ai chịu trách nhiệm cho mỗi Ticket

Điều hành công việc nội bộ

Điều hành công việc nội bộ giữa các phòng ban (hoặc các nhóm) thông qua ticket

Công cụ thông báo

Thông báo khi thay đổi trạng thái phiếu

Gộp phiếu

Gộp nhiều phiếu tương đồng về một phiếu

Tạo phiếu khi tiếp nhận cuộc gọi

Mở ticket tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng (bao gồm cả cuộc gọi gặp agent và cuộc gọi nhỡ)

Tìm kiếm, lọc, và trích xuất file dữ liệu ticket

Thống kê, báo cáo

Thống kê tổng hợp, chi tiết về ticket (tất cả các kênh bao gồm thoại, chat, email, sms, voicemail, web)

Chế độ xem phiếu tùy chỉnh

Xem phiếu chưa giải quyết, chưa phân công, chưa xử lý

SLA cho phiếu xử lý

SLA (Service Level Agreement) cam kết và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

  • Thiết lập SLA để cam kết và đảm bảo giải quyết ticket theo thời hạn. Được thiết lập theo kênh, chủ đề…. với mức độ khẩn cấp, cao, trung bình, thấp.
  • Đo lường, đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của các phòng ban cũng như các cán bộ, nhân viên của một tổ chức, doanh nghiệp.
  • Cải thiện năng suất lao động.
Xem chi tiết

Khách hàng tin dùng

Liên hệ ngay để được tư vấn

Yêu cầu Demo
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX