MiDesk - Omnichannel Customer Support | Báo giá dịch vụ MiDesk

Báo giá dịch vụ MiDesk

Báo giá gói dịch vụ

Chi tiết tính năng gói dịch vụ

Team

Standard

Professional

Enterprise

Phí gói dịch vụ
Chi phí khảo sát hạ tầng, triển khai, đào tạoFree2.000.0003.000.0005.000.000
Kích thước upload file đính kèm 1M2M5M20M
Thời gian lưu trữ dữ liệu3 Tháng6 Tháng12 Tháng2 Năm
Giới hạn lưu trữ số lượng khách hàng liên hệ 20.000 Liên hệ 50.000 Liên hệ100.000 Liên hệ Không giới hạn
Mở rộng lưu trữ dữ liệu /30 ngàyLiên hệLiên hệ Liên hệ Liên hệ
Hỗ trợ dịch vụ
Kênh quản lý tương tác khách hàng - Omnichannel
Quản lý phiếu yêu cầu hỗ trợ - Ticket management
Mở phiếu mới từ ứng dụng
Quản lý sự kiện phiếu yêu cầu
Cập nhât thông tin khách hàng trên thông tin phiếu
Thông báo tự động khi phiếu thay đổi trạng thái thông qua email
Gộp nhiều phiếu thành một
Thiết lập lịch làm việc và lịch nghỉ các ngày lễ, cuối tuần
Quản lý phân loại chủ đề cho phiếu
Gán tag phân loại tiến trình xử lý phiếu
Quản lý todo-list các việc cần xử lý cho phiếu
Follow theo dõi phiếu sau khi chỉ định nhân viên khác xử lý
Quản lý chi tiết danh sách phiếu
Thiết lập phiếu mẫu
Thiết lập khảo sát sự hài lòng của khách hàng
Chia sẻ phiếu cho các nhân viên cùng bộ phận
Chuyển phiếu yêu cầu giữa các các phòng ban, các nhân viên
Quản lý lưu trữ đính kèm file trên Google Drive
Hiệu suất xử lý của nhân viên
Thiết lập tự động hóa
Quản lý SLA
Phối hợp làm việc nhóm
Kho kiến thức
Quản lý quan hệ khách hàng
Báo cáo
Quản lý trường động
Quản lý đơn hàng
Apps (Addon)
Tích hợp MiDesk qua API 
Hỗ trợ App Mobile
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX