MiDesk - Omnichannel Customer Support | Báo giá dịch vụ MiDesk

Báo giá dịch vụ MiDesk

Báo giá gói dịch vụ

Chi tiết tính năng gói dịch vụ

Team

Standard

Professional

Enterprise

Phí gói dịch vụ
Chi phí khảo sát hạ tầng, triển khai, đào tạoFree2.000.0003.000.0005.000.000
Kích thước upload file đính kèm 1M2M5M20M
Thời gian lưu trữ dữ liệu3 Tháng6 Tháng12 Tháng2 Năm
Giới hạn lưu trữ số lượng khách hàng liên hệ 20.000 Liên hệ 50.000 Liên hệ100.000 Liên hệ Không giới hạn
Mở rộng lưu trữ dữ liệu /30 ngàyLiên hệLiên hệ Liên hệ Liên hệ
Kênh quản lý tương tác khách hàng - Omnichannel
Quản lý phiếu yêu cầu hỗ trợ - Ticket management
Hiệu suất xử lý của nhân viên
Thiết lập tự động hóa
Quản lý SLA
Phối hợp làm việc nhóm
Kho kiến thức
Quản lý quan hệ khách hàng
Báo cáo
Quản lý trường động
Quản lý đơn hàng
Apps (Addon)
Tích hợp MiDesk qua API 
Hỗ trợ App Mobile
Hỗ trợ dịch vụ
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX