MiDesk - Omnichannel Customer Support | Cộng tác

Midesk, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban

 • Trước đây, việc truyền thông qua lại một vụ việc giữa các phòng ban tốn rất nhiều thời gian và không đồng nhất. Giả sử bạn là người tư vấn cho khách hàng nhưng một nhân viên khác là người hỗ trợ triển khai thay vì gặp mặt trực tiếp để trình bày về yêu cầu khách hàng tốn nhiều thời gian và dễ sai sót thông tin thì giờ đây với MiDesk các vụ việc được tóm tắt và lưu trữ trên một đầu phiếu.

Chat nội bộ ngay trên midesk

Việc trao đổi (chat) qua lại giữa các phòng ban giờ đây không phải sử dụng một công cụ thứ 3.

  Mời hoặc chuyển cuộc hội thoại với khách hàng cho đồng nghiệp, phòng ban khác

  • Chắc chắn trong quá trình tư vấn cho khách hàng bạn sẽ gặp những câu hỏi không thể trả lời thì việc mời hoặc chuyển cho đồng nghiệp tư vấn tiếp là hoàn toàn hợp lý và chuyên nghiệp

  Khách hàng tin dùng

  Liên hệ ngay để được tư vấn

  Yêu cầu Demo
  BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX