MiDesk - Omnichannel Customer Support | Phân bổ tự động

Phân bổ ticket đúng người, đúng việc, đúng mức độ yêu cầu xử lý.

Với việc sử dụng tính năng phân bổ tự động - Trigger, bạn có thể tự động hóa các phần việc trong quy trình hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc khách hàng, chẳng hạn như đặt mức độ ưu tiên xử lý, phân loại chủ đề, chỉ định người, bộ phận xử lý và những phần việc nghiệp vụ khác. Tính năng này giúp cho đội ngũ nhân viên của bạn có thể tận dụng thời gian tốt hơn và tạo ra trải nghiệm hỗ trợ hoàn hảo cho khách hàng.

Ưu tiên phiếu quan trọng xử lý trước

  • Đảm bảo mọi phiếu vụ việc được tự động phân loại, được ưu tiên và phân bổ xuống cho đúng bộ phận, phòng ban thậm chí là cá nhân cụ thể theo các yêu cầu được xác định trước.
  • Phiếu có thể được ưu tiên theo kênh, theo chủ đề xử lý tùy theo thiết lập.
  • Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng các phiếu quan trọng nhất được trả lời trước tiên.

Phân bổ phiếu dạng xoay vòng.

  • Tự động phân bổ phiếu cho các cá nhân thuộc phòng ban, bộ phận theo cách xoay vòng. Do đó, mọi nhân viên đều được phân bổ đồng đều. Thậm chí, với nhân viên nghỉ phép thì phiếu sẽ tự động chuyển cho một nhân viên khác

Tự động tạo phiếu yêu cầu bộ phận xử lý

Tự động phân bổ phiếu yêu cầu nhân viên theo đúng bộ phận, để đảm bảo rằng khối lượng công việc được phân phối hợp lý đến mức tối ưu. Theo đó, mỗi nhân viên trong hệ thống sẽ có khối lượng công việc cân bằng.

    Liên hệ ngay để được tư vấn

    Yêu cầu Demo
    BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX