MiDesk - Omnichannel Customer Support | Phân bổ tự động

Phân bổ ticket đúng người, đúng việc, đúng mức độ yêu cầu xử lý.

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho quy trình của công ty mình, với trường hợp khách hàng yêu cầu tư vấn bán hàng thì việc này nên dành cho bộ phận sales, giải quyết sự cố dành cho bộ phận chăm sóc khách hàng? Tư vấn bán hàng ở mức độ ưu tiên cao, giải quyết sự cố thường phải ưu tiên khẩn cấp. Giờ đây, với tính năng phân bổ (trigger) sẽ được phân bổ tự động đúng người, đúng việc và đúng mức độ ưu tiên mà bạn yêu cầu.

Ưu tiên phiếu quan trọng xử lý trước

  • Đảm bảo mọi phiếu vụ việc được tự động phân loại, được ưu tiên và phân bổ xuống cho đúng bộ phận, phòng ban thậm chí là cá nhân cụ thể theo các yêu cầu được xác định trước.
  • Phiếu có thể được ưu tiên theo kênh, theo chủ đề xử lý tùy theo thiết lập.
  • Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng các phiếu quan trọng nhất được trả lời trước tiên.

Phân bổ phiếu dạng xoay vòng.

  • Tự động phân bổ phiếu cho các cá nhân thuộc phòng ban, bộ phận theo cách xoay vòng. Do đó, mọi nhân viên đều được phân bổ đồng đều. Thậm chí, với nhân viên nghỉ phép thì phiếu sẽ tự động chuyển cho một nhân viên khác

Khách hàng tin dùng

Liên hệ ngay để được tư vấn

Yêu cầu Demo
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX