MiDesk - Omnichannel Customer Support | Realtime Monitoring

Giám sát trạng thái của các nhân viên trong queue

Giúp cho các nhân viên giám sát có thể theo dõi và quan sát được công việc của tất cả các agent trong queue đang làm việc như thế nào.

 • Giám sát được số lượng Agent đang logged in/out trong hệ thống.
 • Có thể xem những Agent đang ở trong Queue nào
 • Theo dõi trạng thái các máy nhánh (Extension) đang online/offline.
 • Giám sát số lượng các Agent đang tiếp nhận chat với khách hàng.
 • Cho phép login/logout Agent vào Queue để tiếp nhận hoặc thoát ra khỏi cuộc gọi.

Theo dõi và quan sát lượng Live chat của các Agent

Giám sát được những khách hàng nào vào website của mình, giám sát được có những khách hàng nào đang được nhân viên trao đổi qua kênh livechat trên midesk.

 • Giám sát có bao nhiêu khách hàng đang truy cập vào website.
 • Giám sát được tổng số khách hàng đang tham quan website.
 • Có thể nhìn thấy bao nhiêu khách hàng đang chờ tiếp nhận, đang chat.
 • Hiển thị tổng số chat đang mở, số chat đang đóng, số chat đang chờ phản hồi và số chat đã được chuyển.

Giám sát Call

Nhân viên có thể giám sát cuộc gọi vào, cuộc gọi ra của một Agent trong 1 ngày.

 • Giám sát được tổng cuộc gọi inbound, outbound trong 1 ngày theo giá trị thời gian thực, trạng thái máy nhánh, hàng đợi.
 • Ở giám sát này nhân viên có thể login/logout vào hàng đợi tiếp nhận cuộc gọi

Giám sát realtime - Wallboard

Giám sát theo từng hàng đợi: giúp giám sát được những ai đang trong hàng đợi nào, trạng thái call đang busy hay đang sẳn sàng tiếp nhận cuộc gọi, quản trị còn có thể logout agent ra khỏi hàng đợi nếu muốn.

  Giám sát Agent Monitor

  • Giám sát được trạng thái máy nhánh của từng nhân viên hoặc máy nhánh chưa được chọn bởi nhân viên.
  • Giám sát trạng thái máy nhánh on call hoặc avaible.
  • Người quản trị có thể nghe xen, nhắc nhỡ hoặc ngắt cuộc gọi của agent.

  Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn

  (Sẽ thật tuyệt vời khi có thể cùng bạn đồng hành và trải nghiệm Dịch vụ. Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ lại đến bạn ngay lập tức)

  Khách hàng hài lòng chính là khách hàng thân thiết

  ( Midesk thích nghi với nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau từ các công ty lớn cho đến các start up. Khi chọn sử dụng Midesk, tất cả đều rất hài lòng)

  BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX