Tag Archive for: CSAT

Chỉ số hài lòng khách hàng

Doanh nghiệp cần làm gì để đạt chỉ số hài lòng khách hàng tiêu chuẩn?  

Số liệu đóng một vai trò quan trọng trong dịch…