Entries by Phương Nguyên

Dịch vụ khách hàng là một trong những chiến lược Marketing hiệu quả

Trên thị trường hiện nay, các doanh nghiệp thường quảng bá thương hiệu của mình qua một số kênh online hoặc tiếp thị truyền thống trực tiếp. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp sử dụng chiến lược này để PR cho thương hiệu của mình. Một trong những chiến lược Marketing tốt nhất chính là […]

Inbound Marketing: đấng cứu thế của các doanh nghiệp nhỏ

Thuật ngữ này được Brian Halligan khởi xướng từ năm 2005, và cũng được gọi là Permission Marketing (Tiếp Thị Cho Phép). OUTBOUND MARKETING LÀ GÌ? Để hiểu về Inbound Marketing, trước tiên chúng ta nên nhắc lại một số hoạt động Marketing mà từ trước đến nay chúng ta vẫn thực hiện: hội chợ, […]